כתבי עת

רשימת כתבי עת

כתב עת בית מקרא -  http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/bet_mikra   

אסיא-הלכה ורפואה -  http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/assia

הרפואה-עיתון ההסתדרות הרפואית -  https://www.ima.org.il/medicine/previousnewspaper.aspx 

מגזין דה-מרקר -  https://www.themarker.com/magazine

מסע אחר -  https://www.masa.co.il/article_category/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/  

פרלמנט-בנושא ממשל משפט וחברה -  http://www.idi.org.il/parliaments/ 

אאוריקה-כתב עת למדע וטכנולוגיה -  https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5502 

הרשת הגיאוגרפית -  http://www.geo-network.bgu.ac.il/page1.asp

תפריט נגישות